Tiekunnat-header

Valitse kirjautumisen jälkeen tiekuntasi pääsivu ja sieltä alareunasta vasemmalta Asiakirjat -linkki.

Tiekunnille ja tieosakkaille

• tiekunnan toimitsijamies (hallinto ja töiden tilaukset)
- tiekunnan hoitokunnan asiantuntija (hallinto ja töiden tilaukset)

• tieyksiköinti ja käyttömaksulaskelmat

• tiemaksujen maksatus ja perintä

• tiekunnan kokousten järjestäminen
- kirjanpito

• perusparannushankkeiden suunnittelu

• hankkeiden valvonta

• tiekuntien yhteisten hankintojen kilpailutukset

• tiekuntien muiden yhteisten hankkeiden organisointi

Kunnille (ja tiekunnille)

• yksityistietoimitusten valmistelua

• avustusasioiden valmistelua

• tiekuntien neuvontapalvelut

• Kylän/alueen tiestönparantamistarpeiden kartoitus

• Tiekuntien ja tienosien yhdistämistarpeet ja -mahdollisuudet

• Ei-aktiivisten tiekuntien henkiinherättäminen ja hallinnointi osakkaiden lukuun

Muuta

• koulutus, luennointi, muut asiantuntijapalvelut

• teiden kuntoinventoinnit kunnalle ja tiepiirille, metsäkeskuksille

Joillakin tieisännöitsijöillä on myös omia koneita

• kokonaispalvelua tiekunnille (hallinto ja kunnossapito)

• kunnossapitotöitä tiekunnille, kunnille ja tiepiirille

• vesakonraivaus, rummunsulatus ja muut erikoistyöt

Tieisännöitsijöiden yhteystietoja ja lisätietoja tieisännöitsijäkoulutuksesta löytyy osoitteesta www.tieyhdistys.fi